Murtumien hoito ja ehkäisy

OI-aikuisen liikuntavamma on usein perua ajalta ennen murrosikää, joten lapsuudessa tapahtuvalla murtumien ehkäisemisellä on käänteentekevä vaikutus myöhempää kuntoa ajattelen. Murtumia voidaan parhaiten ehkäistä oikealla liikunnalla ja pitkien luiden ydinnaulauksella. Tarkoituksen on mahdollisimman hyvän liikunnallisen tilan saavuttaminen ja ylläpito kussakin ikävaiheessa.

Murtuman sattuessa pyritään mahdollisimman lyhyisiin kipsausaikoihin ja varhaiseen varaamiseen. Perinteisten kipsien lisäksi voidaan käyttää erilaisia kevytkipsejä tai lastoja. Murtuman hoidon yhteydessä on tärkeää pitää yllä muun luuston ja lihaksiston hyvää kuntoa, sekä huolehtia kipsissä olevan raajan vapaina olevien nivelten toimivuudesta.

Kirurgisesta hoidosta on merkittävää apua toiminnallisuuden ylläpitämisestä ja parantamisessa. Virheasentoja voidaan korjata ja ennaltaehkäistä tukemalla raajojen pitkät luut ydinnauloilla. Murtumakierre on mahdollista saada katkeamaan tällä hoidolla.

Myös oikeat apuvälineet ehkäisevät murtumia ja samalla aktivoivat liikkumista.

Murtumia voidaan ehkäistä myös oikealla nostelulla ja käsittelyllä. OI-lasta ja avustusta tarvitsevaa aikuista tulee aina nostaa siten, että nostamisesta syntyvä paine kohdistuu mahdollisimman laajalle alueelle vartalossa. Kaikenlaista nykimistä ja kiskomista tulee ehdottomasti välttää. Monella OI-vammaiselle nostamiseen sopii parhaiten tapa, jota käytetään sairaaloissa potilaiden siirtämiseen eli nostamassa on monta avustajaa. Eräs hyvä tapa nostaa on se, millä morsian kannetaan kynnyksen yli. Avustajan on tärkeintä nostamisessa ja siirtämisessä kuunnella tarkasti OI-vammaisen itsensä tai lapsen vanhemman antamia ohjeita ja seurata niitä.