Perinnöllisyys

OI periytyy yleensä vallitsevasti, joskin myös mosaikismi on mahdollista. Sukupuolella ei OI-sairauden periytymisen kannalta ole merkitystä.

Vallitsevassa muodossa OI:ta sairastavalle syntyy yhtä suurella todennäköisyydellä joko OI-lapsi, joilla on taudin aiheuttaja myös perimässään tai terveitä lapsia, jotka eivät myöskään kanna sairautta. Vallitseva muoto siirtyy siis sukupolvelta toiselle 50% todennäköisyydellä.

Joskus täysin terveet vanhemmat voivat kuitenkin saada OI-sairaan lapsen, joka siirtää edelleen sairautta mahdollisille jälkeläisilleen 50% todennäköisyydellä. Tällöin on kysymyksessä vanhemman perimässä, joko muna- tai siittiösolussa tapahtuneesta mutaatiosta. Mikäli lapsen OI voidaan varmasti päätellä mutaatioksi, ei hänen vanhemmillaan ole riskiä saada toista OI-lasta tai riski on erittäin vähäinen. Tämä näet edellyttäisi uutta ja täysin samanlaista perintötekijän muutosta.