Hallitus ja toimintaryhmät

Yhdistyksellä on puheenjohtaja, joka valitaan aina vuodeksi kerrallaan, sekä hallitus, johon kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. Toimintaryhmillä on omat vastuualueensa.

Hallitus 2017

Puheenjohtaja: Marjukka Kekäläinen

Varapuheenjohtaja: Eero Nevalainen

Sihteeri: Salla Sallinen

Varsinainen jäsen: Jouko Karanka

Varsinainen jäsen: Minna Markkula

Varsinainen jäsen: Leena Saastamoinen

Varajäsenet: Ella-Riikka Isometsä, Martti Kallioinen, Merja Harju, Salla Sallinen

Rahastonhoitaja: Minna Lääperi

Tilintarkastaja: KHT Eeva Hiltunen, KPMG Oy Ab.

Varalla: KHT Kaisa Tschokkinen, KPMG Oy Ab.

Toiminnantarkastaja: Merja Kylänlahti

Varalla: Ida Männistö

Toimintaryhmien vetäjät

Tiedottaminen: Jouko Karanka (Hauraat Luut -lehden päätoimittaja)

Aikuisten asiat-ryhmä: Pirkko Justander, Juha-Pekka Tallgren, Silja Varpenius

Lasten asiat: Minna Markkula

Nuorten asiat: Anni Kyröläinen