Hallitus ja toimintaryhmät

Yhdistyksellä on puheenjohtaja, joka valitaan aina vuodeksi kerrallaan, sekä hallitus, johon kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Hallitus 2019

Puheenjohtaja: Eero Nevalainen
Varapuheenjohtaja: Leena Saastamoinen (varajäsen hallituksessa: Marjukka Kekäläinen)
Sihteeri: Hennikki Karanka

Varsinainen jäsen: Ella-Riikka Isometsä (vara: Hennikki Karanka)
Varsinainen jäsen: Ari Miettinen (vara: Juha-Pekka Tallgren)
Varsinainen jäsen: Salla Sallinen (vara: Jouko Karanka)

Rahastonhoitaja: Minna Lääperi